skip to Main Content

Al meer dan 50 ziekenhuizen doen mee aan landelijke staking

Cao Ziekenhuizen

Nu werkgeverskoepel NVZ het ultimatum naast zich heeft neergelegd, sluiten half maart ziekenhuizen in het hele land hun deuren voor niet-spoedeisende zorg. Al meer dan vijftig ziekenhuizen doen mee aan de zondagsdienst, het ultieme stakingsmiddel in ziekenhuizen. Het is vrij uniek dat we met de andere vakbonden direct overgaan tot een landelijke ziekenhuisstaking.

De staking is een reactie op het uitblijven van een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. De werkgeverskoepel had tot 12.00 uur om in te gaan op de eisen van de vakbonden en daarmee deze staking te voorkomen. Vanochtend vroeg liet de NVZ weten niet in te willen gaan op de cao-eisen in het ultimatum.

Actiecomités in ruim vijftig ziekenhuizen

In ruim vijftig ziekenhuizen zijn inmiddels actiecomités gevormd. De stakingsbereidheid is daarmee historisch hoog. De vakbonden verwachten dat het aantal actiecomités, en daarmee ook het aantal ziekenhuizen, dat aansluit bij de landelijke staking de komende weken verder toeneemt. Veel ziekenhuismedewerkers staan in de startblokken om te staken. FBZ-onderhandelaar Rob Koster: ‘Ze hebben een goede cao gewoon keihard nodig. Zorgwerknemers kunnen alleen kwalitatief goede zorg leveren als ze goed worden betaald en onder goede werkomstandigheden hun werk kunnen doen. Bescherming tegen een te hoge werkdruk is dan ook essentieel. Voorkomen moet worden dat nog meer werknemers de zorg willen verlaten en de werkdruk nog verder toeneemt. Goede arbeidsvoorwaarden zijn dus belangrijker dan ooit.’

Vechten voor een eerlijke cao

Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV: ‘Dat ziekenhuismedewerkers weer moeten vechten voor een fatsoenlijke cao, ik vind het onvoorstelbaar. De ziekenhuismedewerkers staan dag en nacht klaar staan voor de patiënt. Het minste wat je mag verwachten is dat de werkgever ook klaarstaat voor zijn werknemers. Maar de werknemers kunnen fluiten naar koopkrachtbehoud en meer zeggenschap over roosters. Nee, de werkgever wil juist meer flexibiliteit en korten op vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen, zoals de verschoven dienst-toelage.’

Eisen vakbonden

In het ultimatum dat de vakbonden vorige week aan de NVZ stuurden eisen ze onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar en 100 euro bruto per maand. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen. Datzelfde geldt voor parkeerkosten. Verder moet de onregelmatigheidstoeslag betaald worden over het volledige uurloon, waarbij ook de hogere salarisgroepen niet meer uitgesloten worden. Ook moet de werknemer het recht krijgen op onbereikbaarheid, op momenten dat hij of zij niet is ingeroosterd. Daarnaast willen de vakbonden dat de wensen van de werknemers leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en moet de werknemer eerste keuze hebben. Joost Veldt, bestuurder CNV: ‘De werkdruk in de ziekenhuizen is enorm hoog. Dat vraagt heel veel van mensen. Werknemers hebben het idee dat ze steeds maar klaar moeten staan voor het werk, en dit trekt een enorme wissel op hun privéleven. Wij willen dat werknemers zelf regie krijgen over wanneer ze werken. Dat is hard nodig om te voorkomen dat de mensen de zorg de rug toekeren. Werknemers houden het anders gewoon niet vol.’

Inflatiecorrectie geen luxe maar noodzaak

‘Zorgprofessionals zijn de fundering van onze ziekenhuizen. Ze hebben recht op een salaris dat past bij de zwaarte en verantwoordelijkheid van hun vak. Tien procent inflatiecorrectie in twaalf maanden is dan ook geen luxe, maar een noodzaak, aldus NU’91.

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere vestigingen. De cao liep af op 31 januari 2023.

×Close search
Zoeken