skip to Main Content

Pensioenfonds PFZW verhoogt pensioenpremie voor 2021 en 2022

Pensioen

Werknemers met een pensioen bij pensioenfonds PFZW gaan volgend jaar en het jaar erop meer pensioenpremie betalen. Per 1 januari 2021 gaat de premie met 1,5 procentpunt omhoog en per 1 januari 2022 gaat de pensioenpremie nog eens 0,8% omhoog tot een totaal van 25,8%. Het pensioenfonds noemt de verhoging geen goed nieuws voor de sector die in deze roerige tijd toch al hard wordt geraakt.

De verhoging is een gevolg van de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Dat zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is (dekkingsgraad). Gezien de huidige economische omstandigheden verwacht PFZW bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar ze eerder mee rekenden. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. PFZW geeft aan dat de kans reëel is dat ook de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd, of dat daadwerkelijk het geval is weten ze begin 2021.

Voor het eerst in acht jaar

Dit is bij PFZW de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds acht jaar. FBZ begrijpt dat gezien de regels en de lage rente verhoging van de pensioenpremie onvermijdelijk is. Dit heeft echter wel negatieve gevolgen voor de koopkracht van werknemers in de zorg. Samen met andere bonden vroeg FBZ hier al eerder aandacht voor. Ook daarom wil FBZ dat het kabinet structureel meer geld vrijmaakt voor de arbeidsvoorwaardenruimte in de zorg (OVA). Alleen op die manier kan de koopkracht van zorgmedewerkers op peil blijven en tegelijkertijd problemen als werkdruk en gebrek aan doorgroeimogelijkheden worden aangepakt. Dat is hard nodig om de zorg aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe medewerkers.

 

×Close search
Zoeken