skip to Main Content

Staking ziekenhuizen dichtbij: Zorgvakbonden stellen werkgevers ultimatum

Cao Ziekenhuizen

Vandaag heeft FBZ met de andere zorgvakbonden FNV, CNV en NU’91 een ultimatum gestuurd aan werkgeverskoepel NVZ. We eisen dat de NVZ tegemoetkomt aan hun cao-eisen. Gebeurt dit niet, dan is een staking onvermijdelijk. De NVZ heeft tot 21 februari 12:00 uur om deze staking in de ziekenhuizen te voorkomen.

De actiebereidheid is groot. Er ligt een eindbod dat inmiddels door leden van de vakbonden is afgewezen. De ziekenhuismedewerkers voelen zich door de NVZ niet serieus genomen. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het is onze leden echt menens. Ze kiezen zonder meer voor acties als de werkgever niet ingaat op de eisen in het ultimatum. Het aantal actiecomités in de ziekenhuizen groeit met de dag. Ook steeds meer niet-leden laten weten dat ze in actie willen komen.’

Stapeling van verslechteringen

Het eindbod van de werkgevers is volgens de vakbonden mooi verpakt, maar misleidend. Het betekent een verslechtering van arbeidsvoorwaarden: geen koopkrachtbehoud voor de ziekenhuismedewerkers, minder zeggenschap voor de medewerkers en meer flexibiliteit voor de werkgevers op de roosters. Ook wordt er flink gekort op vergoedingen die werknemers krijgen, zoals de verschoven dienst-toelage.

Inhoud ultimatum 

De vakbonden eisen onder meer een een loonsverhoging van 10% voor één jaar plus 100 euro. NU’91 bestuurder Stella Salden: ‘In een economie waarin zorgprofessionals nu al vaak moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, is het eindbod van de NVZ onacceptabel. De verwachte inflatie is namelijk hoger dan wat door de NVZ op tafel is gelegd. Daarnaast zijn de huidige loonachterstanden nog niet eens weggewerkt.’

Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen. Datzelfde geldt voor parkeerkosten. De onregelmatigheidstoeslag moet betaald worden over het volledige uurloon, waarbij ook de hogere salarisgroepen niet meer uitgesloten worden. Verder moet de werknemer het recht krijgen op onbereikbaarheid, op momenten dat hij of zij niet is ingeroosterd. Ook willen de vakbonden dat de wensen van de werknemer leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en moet de werknemer eerste keuze hebben. Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘Werknemers willen meer zeggenschap over hun werktijden. Je kunt niet altijd maar inleveren op je privéleven omdat er weer gaten in het rooster moeten worden opgevuld.’

Ziekenhuismedewerkers zijn geen sluitpost

De afgelopen periode heeft opnieuw veel gevraagd van ziekenhuismedewerkers. Een hoge werkdruk door inhaalzorg, een hoger ziekteverzuim en toenemende personeelstekorten. Zorgprofessionals moeten voortdurend alle zeilen bijzetten. FBZ-onderhandelaar Rob Koster: ‘Kwalitatief goede zorg kan alleen als zorgwerknemers goed worden betaald, worden beschermd tegen een te hoge werkdruk en goed worden opgeleid. Aan goede zorg hangt een prijskaartje: ziekenhuismedewerkers mogen geen sluitpost zijn.’

Actievorm

Als de NVZ niet ingaat op het ultimatum van de bonden gaat een flink gedeelte van het ziekenhuispersoneel over tot actie. Leden van de vakbond hebben al laten weten dat ze niet zitten te wachten op ludieke acties. De vakbonden gaan dan ook meteen over tot het ultieme actiemiddel in de zorg: een zondagsdienst. Dat betekent dat er op een doordeweekse dag gewerkt wordt alsof het zondag is. Spoedzorg gaat te allen tijde door, zodat de patiëntveiligheid niet in het geding komt.

Ultimatumbrief

×Close search
Zoeken