skip to Main Content

Uitstel onderhandelingen Cao Kraamzorg

Kraamzorg

Op 30 oktober jl. kwamen cao-partijen (werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91) bijeen om te praten over de nieuwe Cao Kraamzorg voor de 10.000 werknemers in deze sector. Omdat eerst meer duidelijk moet worden over de financiële kaders zijn de onderhandelingen uitgesteld.

Bij het eerste overleg kwam de lastige financiële situatie in de sector ter sprake (kostenmonitor). Daarnaast leidt een krappe indexatie (NZa) tot weinig bewegingsruimte voor kraamzorgorganisaties. Bo Geboortezorg lichtte toe hoe ze waar mogelijk deze situatie wil verbeteren totdat er uitsluitsel is over eventuele aanpassing van de tarieven.

De werknemerspartijen hebben uitgesproken een cao af te willen sluiten waaruit waardering spreekt voor de werknemers. Verbetering van salaris is een van de belangrijkste inzetpunten. Dit moet zorgen voor een aantrekkelijke sector en behoud van werknemers zodat de kraamzorg minde ronder druk komt te staan.

Om hier invulling aan te kunnen geven, heeft de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers met het Algemeen Bestuur gesproken over haar mandaat. Op 3 december a.s. spreken de werkgeversleden van Bo Geboortezorg zich hierover uit.

In verband hiermee zijn de onderhandelingen uitgesteld.

×Close search
Zoeken