skip to Main Content

FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

Jeugdzorg

FBZ roept namens haar achterban de werkgevers in de jeugdzorg op goed werkgeverschap te tonen en alles op alles te zetten om middelen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg te verkrijgen zodat het overleg over een nieuwe Cao Jeugdzorg echt kan gaan plaatsvinden.

Onze beroepsgroepen willen graag bijdragen aan goede zorg voor het kind door professionele en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. FBZ zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden zodat de zorgprofessionals zich kunnen richten op hun werk.

Bij goed werknemerschap hoort echter ook goed werkgeverschap. De werkgevers zijn aan zet voor het vinden van de middelen om een goede nieuwe Cao Jeugdzorg af te kunnen sluiten.

Het is van cruciaal belang dat de jeugdzorg een aantrekkelijke sector is om in te werken. Daarbij hoort waardering voor de enorme inzet van de werknemers in deze branche. Om professionele zorg te blijven bieden, hebben onze professionals ook voldoende investering in scholing en ontwikkeling nodig, zodat de kwaliteit van zorg niet onder druk komt te staan.

De professionals dragen de jeugdzorg, en zij verdienen waardering in de vorm van een goed pakket arbeidsvoorwaarden.

×Close search
Zoeken