skip to Main Content

Arbeidsmarkontwikkelingen in het sociale domein

Werken in het sociale domein is aan tal van veranderingen onderhevig. Daarom heeft onderzoeksbureau Regioplan van het ministerie van VWS en de sociale partners in de zorgsector opdracht gekregen om de arbeidsmarkt van het sociale domein in kaart te brengen.

Dat doen ze door gesprekken te voeren met alle betrokken disciplines uit verschillende werkvelden. Van pedagogisch medewerkers tot activiteitenbegeleiders in ouderenzorg en van psycholoog tot verslavingsarts. Tal van beroepsgroepen uit de achterban van FBZ die werkzaam zijn in het sociaal maatschappelijk veld zijn uitgenodigd in een groepsgesprek te brainstormen over ontwikkelingen in dit werkveld. Hun kennis en ervaring is immers van grote waarde.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer gesproken over inhoudelijke veranderingen in de werkzaamheden, samenwerking met andere disciplines, arbeidsvoorwaarden, werkdruk en benodigde vaardigheden en competenties.

Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt bekeken hoe beter op de arbeidsmarkt in te spelen.

×Close search
Zoeken