skip to Main Content

FBZ-achterban stemt in met Cao Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. De cao-partijen maakten hierin afspraken over onder andere een salarisverhoging, inspraak van zorgprofessionals en scholing.

Op 18 maart bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao. Daarin werd afgesproken dat alle werknemers in mei 2022 een salarisverhoging krijgen van 2,2% en in mei 2023 krijgen ze er nog eens 3,2% bij. Daarnaast zijn de salarisschalen van de middengroepen 35 tot en met 50 structureel verbeterd en krijgen de hogere middengroepen (functiegroepen 55, 60 en 65) twee keer een eenmalige uitkering.

Naast de salarisafspraken wordt in de nieuwe cao opgenomen dat zorgprofessionals inspraak krijgen op onderwerpen die hun werk raken. Verder komt duidelijker in de cao te staan dat het scholingsplan (dat per organisatie wordt opgesteld) erin moet voorzien dat scholing die nodig is voor de functie-uitoefening (incl. scholing voor vereiste registraties) wordt vergoed door de werkgever.

Alle cao-partijen hebben intussen ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat de nieuwe cao een feit is. De tekst uit het onderhandelingsresultaat wordt nu uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, zal FBZ de tekst publiceren op haar website en wordt de tekst in de cao-app ook geactualiseerd. De nieuwe salaristabellen zijn al wel beschikbaar.

Nieuwsgierig wat er verder is afgesproken? Bekijk dan alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

×Close search
Zoeken