skip to Main Content

Medezeggenschap (OR)

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol bij reorganisaties, maar ook bij zaken als het veranderen van de roostersystematiek of het automatiseren van werkprocessen. Bovendien komen steeds meer onderwerpen die voorheen in een cao werden geregeld op de tafel van de OR. FBZ wil dat zorgprofessionals invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen binnen hun instelling.

Wat wil FBZ?

We willen de invloed van zorgprofessionals binnen de instellingen vergroten en wil daarom meer professionals in de OR. Verder staat voor ons als vakbond voor zorgprofessionals een goede samenwerking met de OR voorop. Immers:

  • Beide behartigen de belangen van werknemers
  • FBZ sluit de cao af; de OR geeft een nadere invulling aan regelingen en afspraken die daarin worden gemaakt
  • Bij een reorganisatie of fusie praat de OR mee over hoe de nieuwe organisatie eruit moet zien; FBZ onderhandelt over een sociaal plan om de gevolgen voor het personeel zo goed mogelijk op te vangen.

Wat doet FBZ?

FBZ draagt kandidaten uit haar achterban voor bij OR-verkiezingen in de instelling. Vertegenwoordigers van een vakbond hebben voorrang zich kandidaat te stellen. Daarom moeten instellingen hun OR-verkiezingen bij ons melden. Alle werknemers in die instelling die lid zijn van een onze federatiepartners, ontvangen het verzoek zich kandidaat te stellen. We geven informatie over hoe dit in zijn werk gaat en ondersteunen kandidaten desgewenst bij hun verkiezingscampagne. Zie ook onze Factsheet In de OR namens vakbond FBZ. We houden de OR-leden goed op de hoogte van ontwikkelingen. Ook is er een online-platform waar zorgprofessionals die namens FBZ in een OR zitten, ervaringen en informatie kunnen uitwisselen. FBZ onderhandelt met de werkgever over een sociaal plan voor eventuele reorganisatie of fusie. FBZ heeft meestal vooroverleg met de OR. Signalen van de OR neemt FBZ mee in het overleg met de werkgever.

Wat betekent dit voor jou?

Door goede samenwerking tussen de OR van je instelling en de onderhandelaars van FBZ, worden jouw belangen als werknemer en die van je collega’s beter behartigd. Stel je dus vooral verkiesbaar bij OR-verkiezingen. Neem voor meer informatie contact op via or@fbz.nl.

×Close search
Zoeken