skip to Main Content

Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020

Jeugdzorg

De cao had 1 april 2019 als einddatum. Maar omdat de cao niet is opgezegd door één van de partijen is opgezegd drie maanden voor de afloopdatum, is deze ongewijzigd (conform de betreffende bepaling in de cao) automatisch met één jaar verlengd.

Dat betekent dat de huidige cao is verlengd tot 1 april 2020. De cao is toepassing op alle werkgevers en werknemers in de sector omdat SZW de verlengde cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Ondertussen zijn werkgevers en vakbonden in overleg over een nieuwe Cao Jeugdzorg, maar er is nog veel werk aan de winkel. Wanneer het overleg leidt tot een cao-akkoord en een nieuwe cao, dan horen daar ook afspraken bij over een nieuwe looptijd. In de regel sluit die aan bij de vorige cao.

Bekijk de ge-avv’de cao

×Close search
Zoeken