skip to Main Content

FBZ teleurgesteld in bod voor nieuwe Cao UMC

UMC

Tijdens de vijfde overlegronde op vrijdag 17 november deed de NFU een bod voor een nieuwe Cao UMC. De werkgeversorganisatie wil een cao met een looptijd van een jaar en biedt per 1 juli 2024 een loonsverhoging van 2% met een maximum van 123,12 euro per maand. Volgens FBZ doet het bod geen recht aan de inspanningen die zorgprofessionals in umc’s dagelijks leveren.

Naast een loonsverhoging bevat het bod van de NFU een regeling om verlof te sparen en krijgen umc-werknemers bij de invulling van diensten voorrang boven extern ingehuurde krachten. Daarnaast wil de werkgeversorganisatie een generatieregeling invoeren en een regeling voor het woon-werkverkeer uitwerken.

Reactie FBZ

Volgens FBZ en de andere vakbonden komt het bod bij lange na niet in de buurt van hun wensen. FBZ vindt dat umc-werknemers een reële loonstijging verdienen en dat grote stappen moeten worden gezet om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van umc-werknemers te waarborgen. FBZ had om die reden onder andere gepleit voor een hogere TOD, een verbeterde vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten en een herziening van de arbeidsduur van arts-assistenten. Ook maakt FBZ zich hard voor concretere afspraken die de invloed van zorgprofessionals borgen. Van die voorstellen is in het bod van de NFU te weinig terug te zien.

FBZ en de overige bonden komen op korte termijn met een eigen voorstel richting de werkgevers. Op 7 december is er een nieuwe cao-onderhandeling gepland waarin het overleg wordt voortgezet.

×Close search
Zoeken