skip to Main Content

Overleg Cao Kraamzorg hervat

Kraamzorg

Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en AVV hebben op 7 maart 2022 met elkaar gesproken om te komen tot een nieuwe Cao Kraamzorg. Sinds oktober 2021 lag het overleg stil, terwijl de cao voor 10.000 kraamzorgwerknemers al eind 2020 afliep.

Allereerst is gezamenlijk terugblikt op de eerste vijf jaar waarin de sector kraamzorg een eigen cao heeft. Partijen stelden vast dat de visie en de uitgangspunten voor de (totstandkoming van) een eigentijdse Cao Kraamzorg nog onverkort van toepassing zijn.

Vervolgens zijn de onderwerpen geïnventariseerd die tijdens de komende cao-besprekingen aan de orde moeten komen. Deze zijn verdeeld in vier clusters. Zo moeten er cao-afspraken komen over:

  • Organisatie van het kraamzorgwerk
  • Balans werk-privé
  • Inkomen
  • Overige onderwerpen, zoals de looptijd van de cao en verduidelijking van cao-teksten.

De komende weken bereiden partijen de inhoudelijke besprekingen voor, zodat begin april de onderhandelingen van start kunnen gaan. Voor elk cluster wordt een overlegronde ingepland. In de vijfde overlegronde komt het totaalresultaat van dat moment aan de orde.

Partijen willen voor de zomer overeenstemming bereiken over de inhoud van de nieuwe cao.

×Close search
Zoeken