skip to Main Content

Hoe staat het met de vernieuwing van het functiehuis voor de umc’s?

FunctiewaarderingfuwavazUMC

In najaar van 2023 is werkgeversorganisatie NFU met de vier zorgvakbonden gestart met de vernieuwing van het functiehuis voor de umc’s (fuwavaz). Inmiddels zijn alle inputsessies voor de verschillende functiefamilies geweest. Tal van zorgprofessionals van de aangesloten verenigingen hebben meegedaan aan de sessies en waardevolle input gegeven over de ontwikkelingen in hun werk. Samen met de inventarisatie in de verschillende umc’s heeft dit geleid tot een blauwdruk van alle huidige functies. Hoe gaat het traject nu verder?

Keuze functiewaarderingssysteem

FBZ en de andere partijen bereiden deze periode in een paritaire werkgroep het programma van eisen en wensen voor in verband met de verplichte Europese aanbesteding voor het nieuwe functiewaarderingssysteem. Waaraan moet het nieuwe systeem aan voldoen?  Onder meer moet het aantal normfuncties bepaald worden die herkenbaar zijn om alle functies in de umc’s in te kunnen delen. Dit moet wildgroei van functies in het systeem voorkomen. Verder is de gebruiksvriendelijkheid een belangrijk punt van aandacht. Daarnaast moet het systeem goed te onderhouden zijn.

Vervolgens zal in september de Europese aanbesteding van start gaan waarna de benaderde partijen een aantal maanden de tijd hebben om te reageren. Zodra sociale partners een keuze hebben gemaakt, gaat de betreffende partij aan de slag met het inrichten van het nieuwe systeem. Het zal geruime tijd vergen om alle eisen en wensen technisch te verwerken.

Toekomstbestendig

De vernieuwing van het functiehuis vereist zorgvuldigheid en betekent een intensief en langdurig proces. Doel is dat dit een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem oplevert die duidelijkheid biedt over de functie van alle umc-medewerkers. Zodra meer bekend is over de Europese aanbesteding, volgt een update.

×Close search
Zoeken