skip to Main Content

Onderhandelingstraject nieuwe Cao UMC gestart

UMC

Op 27 november vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao UMC. De NFU (namens werkgevers) en de vier werknemersorganisaties (AC/FBZ, FNV, CMHF en CNV) hebben hun wensen voor de nieuwe cao toegelicht.

De huidige Cao UMC loopt eind dit jaar af en dus zijn de partijen gestart met het traject voor een nieuwe cao. De aftrap op 27 november was vooral bedoeld om te verkennen over welke onderwerpen in de nieuwe cao afspraken moeten worden gemaakt.
Omdat de werknemersorganisaties niet tot een gezamenlijke inzet zijn gekomen, hebben ze ieder afzonderlijk hun wensen toegelicht. De inzet van AC/FBZ is opgebouwd aan de hand van een aantal thema’s, waaronder koopkrachtverbetering, gezond en veilig werken, functiewaardering, vergoedingen en zorg & verlof. Lees de gehele inzet.

Op 11 december praten de partijen verder.

×Close search
Zoeken