skip to Main Content

Met welke kwaliteitsregisters en kosten hebben onze beroepsgroepen te maken?

registers

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen veelal te maken met het kwaliteitsregister voor hun beroep. Ingeschreven staan betekent dat een zorgprofessional voldoet aan de kwaliteitseisen. Het register maakt dat transparant voor patiënten of cliënten.

In de meeste cao’s is geregeld dat de initiële en herregistratie in het BIG-register wordt vergoed. In cao’s is soms ook vergoeding van bepaalde kwaliteitsregisters afgesproken. De registers die worden vergoed staan in de cao. In de betreffende cao staat ook hoe hoog deze vergoeding is.

Dit overzicht vermeldt de verschillende registers en wat de actuele kosten zijn van registratie. Het overzicht is samengesteld in samenwerking met de aangesloten beroepsverenigingen.

×Close search
Zoeken