skip to Main Content

Vakbonden en Pluryn maken constructieve afspraken over sluiting en afbouw Hoenderloo Groep

Jeugdzorg

Drie van de vier vakbonden en jeugdzorginstelling Pluryn maken in goed overleg afspraken om de gevolgen van de voorgenomen maar noodzakelijke sluiting van De Hoenderloo Groep voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. Pluryn wil de jeugdzorginstelling nog dit jaar sluiten vanwege financiële tekorten, personeelstekort en het gebrekkige kwaliteitsniveau van de zorg. Op 16 januari vond vervolgoverleg plaats met de vakbonden CNV, FBZ en NU’91 en FNV over sluiting van De Hoenderloo Groep (met locaties in Hoenderloo en Deelen).  

Afgesproken is dat Pluryn medewerkers van werk naar werk begeleidt, conform het geldende sociaal plan. Verder garandeert Pluryn continuïteit van zorg voor de ruim tweehonderd jongeren in Hoenderloo. De instelling werkt daarnaast aan een toekomstgerichte duurzame oplossing.

Vakbond FNV heeft aangegeven zich niet aan te sluiten bij de gemaakte afspraken en zich te beraden op acties. De overige bonden vinden dat dit valse verwachtingen wekt bij de 400 medewerkers en voorbij gaat aan de enorme risico’s die dit met zich meebrengt.

Sociaal plan

FBZ, CNV en NU’91 constateren dat er een goed sociaal plan (2019) ligt, op basis waarvan nu goede afspraken kunnen worden gemaakt voor de werknemers. Open houden vinden de drie bonden geen optie, aangezien de activiteiten van De Hoenderloo Groep leiden tot structurele forse verliezen en dit nadelig zou uitpakken voor de gehele organisatie van Pluryn, waar in totaal 7000 medewerkers werken. Bij een ongewijzigde situatie zou Pluryn al halverwege 2020 de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Focus op naleving afspraken

Onderhandelaar Chris van der Vliet: “Gelet op deze penibele financiële situatie van de gehele organisatie heeft FBZ er begrip voor dat Pluryn niet tot intrekking van het voorgenomen besluit overgaat. Dit betekent uiteraard niet dat wij pleiten voor sluiting van De Hoenderloo Groep. Het is ons echter duidelijk dat het van groot belang is dat Pluryn blijft voortbestaan, juist in verband met de zorg voor kwetsbare jongeren in de regio, en natuurlijk ook voor wat betreft de werkgelegenheid van de medewerkers. Wij leggen onze focus vooral op naleving van de afspraken om te zorgen dat iedere medewerker die getroffen wordt door het voorgenomen besluit niet zonder werk achterblijft, en dat de afbouw van De Hoenderloo Groep zorgvuldig verloopt.”

FBZ houdt haar achterban in de instelling nauw aangehaakt bij de ontwikkelingen. Bij individuele vragen staan we leden met raad en daad bij. Leden van verenigingen die FBZ Rechtshulp aanbieden, kunnen direct met ons contact opnemen. Kijk voor meer info op www.fbz.nl/rechtshulp.

Op 7 februari overleggen vakbonden en Pluryn opnieuw om te monitoren hoe de afspraken om medewerkers van werk en werk te begeleiden verlopen.

 

×Close search
Zoeken