skip to Main Content

FAQ: Antwoord op vijf vragen over vakantie in coronatijd

Rechtshulp

In ziekenhuizen en op IC’s liggen steeds minder COVID-patiënten, maar de besmettingen nemen weer toe. Terug naar het oude normaal is het dus nog zeker niet en veel zorgmedewerkers zien een drukke zomer tegemoet. Bij FBZ Rechtshulp komen regelmatig vragen binnen over wat er precies wel en niet kan en mag rondom vakantieverlof. We zetten een aantal vragen en antwoorden op een rij.

 1. Ik moet in thuisquarantaine na mijn vakantie, moet ik hiervoor vrije dagen opnemen?
  Als u van tevoren weet dat u bij terugkomst in thuisquarantaine moet, mag uw werkgever verwachten dat dit voor uw eigen rekening is. Immers, u had op voorhand kunnen weten welke veiligheidsrisico’s er zijn in het betreffende gebied. Uw werkgever zou in dat geval uw vakantiedagen of het loon over de periode dat u niet kunt werken, kunnen inhouden. Als tijdens uw verblijf het reisadvies verandert (naar code oranje of rood), heeft u dit vooraf niet kunnen voorzien en kan u daarom niets worden verweten. Wel is in een dergelijk geval goed om met uw werkgever te kijken welke werkzaamheden u vanuit huis kunt oppakken. Lees er meer over in deze casus.
 2. Mag mijn werkgever mij verbieden op vakantie te gaan naar een risicovol gebied?
  Bent u van plan op vakantie te gaan naar een gebied dat aangemerkt staat als code oranje of rood, of waarvan bekend is dat u in thuisquarantaine moet na terugkomst? Dan kan uw werkgever verlangen dat de thuisquarantaineperiode binnen uw vakantieverlof kan worden uitgezeten. Is de duur van uw vakantieverlof hiervoor niet toereikend (en is het niet mogelijk dit uit te breiden), dan kan uw werkgever u verbieden om te gaan.
 3. Mag mijn werkgever mijn verlofaanvraag weigeren wegens drukte?
  Alleen als uw afwezigheid zou leiden tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als hierdoor gevaar ontstaat voor de continuïteit van de patiëntenzorg, mag uw werkgever uw verzoek afwijzen. In de meeste gevallen is hier geen sprake van, want de werkgever moet zich wel inspannen om vervanging te regelen. Lees meer over deze situatie in de casus die eerder verscheen.
 4. Mag mijn werkgever mijn reeds geplande vakantieverlof intrekken?
  Net zoals bij verlof weigeren, mag een werkgever verlof alleen intrekken als hij een ‘gewichtige reden’ kan aantonen (lees het antwoord hierboven). In de uitzonderlijke situatie dat de reden voor het intrekken geldig is, moet de werkgever eventuele financiële schade die u hierdoor lijdt vergoeden. Denk hierbij aan de kosten van een al eerder geboekte vakantie, of opvang voor de kinderen.
 5. Als ik reis naar een risicovol gebied en ziek word, heb ik dan recht op doorbetaling van loon?
  De wet bepaalt dat een zieke medewerker loonbetaling geweigerd kan worden indien de ziekte met opzet is veroorzaakt. Is dit niet het geval, dan houdt u recht op loondoorbetaling. Mocht uw werkgever het daar niet mee eens zijn dan moet hij de opzet bewijzen; dit is echter zeer lastig. Uit de rechtspraak volgt namelijk dat risicovol gedrag (het reizen zelf) niet kan worden gekwalificeerd als opzet.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen?

FBZ en haar partners staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen. Tal van verenigingen bieden de individuele ledenservice van FBZ Rechtshulp aan. Kijk voor meer info op www.fbz.nl/rechtshulp.

×Close search
Zoeken