skip to Main Content

Nieuwe Cao GGZ een feit

GGZ

Een ruime meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en er komt een onderzoek naar gezonde roosters.

Na een aantal intensieve onderhandelingsrondes lukte het in de nacht van 5 op 6 juni om een akkoord te bereiken voor een nieuwe cao. Gezien de hoge werkdruk en de personeelstekorten in de ggz was het niet makkelijk om tot een akkoord te komen, benadrukt FBZ-onderhandelaar José Klerks. “We wilden dat de salarisparagraaf niet zou onderdoen voor afspraken in vergelijkbare zorgcao’s en hebben ook benadrukt dat goed moet worden gekeken hoe we, gezien de werkdruk, tot gezonde roosters kunnen komen. We zijn blij dat het gelukt is om vast te leggen dat er een onderzoek wordt gestart naar gezonde roosters en belastende diensten. Daarin moet onder meer worden gekeken naar het effect van bereikbaarheids- en crisisdiensten op medewerkers. Doel is om de kwaliteit van arbeid te verhogen, zodat de werkbelasting kan worden verlaagd.”

Andere afspraken

In het akkoord is verder afgesproken dat werknemers die een tweede opleiding in de zorg willen volgen of al een vervolgopleiding doen (waaronder de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog) er in salaris niet op achteruit mogen gaan. Daarnaast is afgesproken dat aios de kosten voor inschrijving in het RGS vergoed krijgen, en verslavingsartsen de kosten voor registratie in het KNMG-register. Verder worden 57-plussers vrijgesteld van slaapdiensten (tenzij ze die niet bezwaarlijk vinden) en wordt de inspraak van medisch specialisten geregeld via een medische staf.

Nieuwe cao-tekst

De onderhandelaars gaan de afspraken uit het akkoord verwerken in een nieuwe cao-tekst, die zo snel mogelijk beschikbaar komt.

Lees meer over het onderhandelaarsakkoord.

×Close search
Zoeken