skip to Main Content

Onderhandelingen Cao GGZ gestart

GGZ

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ zijn op 18 november gestart. De cao-partijen, waaronder FBZ, hebben hun inzet toegelicht. Het overleg verliep constructief. Eind november en in december praten de cao-partijen verder.

De huidige cao loopt op 1 december af. Daarom zijn de cao-partijen (FBZ, FNV, CNV en NU’91 namens werknemers; de Nederlandse ggz namens werkgevers) in overleg gegaan over een nieuwe cao. Belangrijke thema’s voor FBZ zijn de hoge werkdruk, autonomie, inspraak van zorgprofessionals en de mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling. Ook vindt FBZ het belangrijk dat er meer erkenning en waardering komt voor de inzet van zorgprofessionals, om zo werknemers aan de ggz te binden.

Waardering, werkplezier, vitaliteit en (persoonlijke) ontwikkeling bleken ook voor de andere cao-partijen belangrijke thema’s te zijn. De Nederlandse ggz heeft wel aangegeven weinig financiële ruimte te hebben; de werknemersorganisaties hebben op hun beurt benadrukt dat het juist in deze tijd belangrijk is alle werknemers perspectief te bieden.

Op 26 november, 7 en 16 december praten de cao-partijen verder.

×Close search
Zoeken