skip to Main Content

Pensioen

Werknemersorganisatie FBZ zet zich in voor een goed pensioen. In de sector zorg & welzijn is Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) van toepassing. In de sector overheid & onderwijs geldt pensioenfonds ABP. FBZ is vertegenwoordigd in het bestuur van PFZW, de Pensioenraad PFZW en in het bestuur van de coöperatie PGGM. Via het Ambtenarencentrum is FBZ vertegenwoordigd in het bestuur van Pensioenfonds ABP.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn is het pensioenfonds van de werknemers in de sector zorg en welzijn. FBZ is vertegenwoordigd in het bestuur van PFZW, dat uit werkgevers en werknemers bestaat. Daarnaast is FBZ vertegenwoordigd in de Pensioenraad van PFZW. De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan zoals bedoeld in de Pensioenwet. De Pensioenraad bestaat uit werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De FBZ heeft twee zetels in de werknemersgeleding.

PFZW heeft de uitvoering van de pensioenen ondergebracht bij PGGM. FBZ heeft een zetel in het bestuur van de coöperatie PGGM. Door participatie in dit bestuur oefent FBZ direct invloed uit op de activiteiten van PGGM. Daarmee behartigt FBZ de belangen van de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie voor diverse pensioenfondsen, zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. PGGM ontwikkelt voor werkgevers en voor ruim 750.000 leden uit de sector zorg en welzijn diensten op het gebied van pensioen, zorg, wonen en werk.

Pensioenfonds ABP

Stichting Pensioenfonds ABP is het pensioenfonds voor werknemers en werkgevers in de sector overheid en onderwijs. FBZ is via het Ambtenarencentrum met een zetel vertegenwoordigd in het bestuur van ABP. Het Ambtenarencentrum is vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan.

Compensatie afschaffing doorsneesystematiek in pensioenregelingen

FBZ steunt het pensioenakkoord dat medio 2019 is gesloten. Een moeilijk punt hierin is wel het feit dat sommige leeftijdsgroepen onevenredig worden getroffen door de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Hiervoor moet per pensioenfonds een compensatieregeling worden getroffen. FBZ zal er op toezien dat dit in de pensioenfondsen waar wij bestuurlijk bij betrokken zijn (PFZW en ABP) op een eerlijke en evenwichtige manier gebeurt.

×Close search
Zoeken