skip to Main Content

Tweede onderhandelingsronde Cao NU

Nederlandse Universiteiten

Op woensdag 27 maart vond de tweede onderhandelingsronde plaats tussen de vakbonden FBZ, FNV, CNV, AOb en werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland, met betrekking tot de Cao Nederlandse Universiteiten. Het aanzienlijke verschil tussen onze cao-inzet en die van de werkgevers vereist dat we terugkeren naar onze achterban voor verdere besprekingen.

Groot verschil tussen cao-inzet bonden en werkgevers

In de eerste ronde hebben we lang stilgestaan bij onze cao-inzet. Waar we als vakbonden echt een paar inhoudelijke slagen in de cao willen maken, toonden de werkgevers in de tweede ronde beduidend minder ambitie. Zij spreken het liefst een beleidsarme cao af waar de focus vooral ligt op loon. Tegelijkertijd geven ze een winstwaarschuwing af over de financiële ruimte die ze ervaren.

Werkgevers zijn van mening dat de economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen dusdanig onzeker zijn dat universiteiten nu al alle zeilen bij moeten zetten om alles in goede banen te leiden. Een beleidsrijke cao met inhoudelijke afspraken zorgt, volgens de werkgevers, niet voor de broodnodige rust.

Voor ons is dit veel te mager. Natuurlijk zijn wij niet blind voor de ontwikkelingen om ons heen, maar op belangrijke zaken als sociale veiligheid, werkdruk en zeker werk moeten we echt afspraken maken. Dit hebben wij de werkgevers ook duidelijk laten weten. Toch blijven de werkgevers vooralsnog bij hun standpunt.

Hoe nu verder?

Het verschil tussen onze cao-inzet en die van de werkgevers is dusdanig groot dat er voor ons niets anders opzit dan terug te gaan naar onze achterban. Naar jullie dus. De werkgevers zullen ons een notitie sturen waarin zij aangeven op welke economische, politieke en maatschappelijke onzekerheden zij doelen. Dit bespreken we vervolgens graag met jullie zodat we kunnen bepalen wat onze opstelling zal zijn in de al geplande onderhandelingsrondes. Op korte termijn laten we jullie weten hoe we dit gaan doen.

×Close search
Zoeken