skip to Main Content

Op 13 juli tweede ronde Cao Ziekenhuizen gepland

Ziekenhuizen

Op 2 juli zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen van start gegaan. De cao voor 200.000 ziekenhuiswerknemers liep 1 juli af.

De onderhandeldelegaties van werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV en NU’91) en de werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben allereerst met elkaar kennis gemaakt.

Daarna hebben cao-partijen met elkaar verkend wat belangrijke onderwerpen zijn om te komen tot een goede cao. De bonden hebben toegelicht over welke onderwerpen zij afspraken willen maken. Afgelopen tijd hebben de achterbannen hun input meegegeven.

De werkgevers en werknemers verschillen niet qua visie en vinden dat de arbeidsvoorwaarden verbeterd moeten worden. Echter, de NVZ heeft de context geschetst waarin ziekenhuizen verkeren, en liet weten op dit moment geen ruimte te zien voor een structurele loonsverhoging. De NVZ heeft in de aanloop naar het debat over ziekenhuiszorg op 5 juli de Tweede Kamer verzocht extra middelen te reserveren in de Rijksbegroting voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Cao-partijen hebben afgesproken op 13 juli weer bijeen te komen.

 

×Close search
Zoeken