skip to Main Content

Inspectie SZW voert campagne om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken

Gezondenveiligwerken

Werkstress, oftewel pychosociale arbeidsbelasting (PSA), komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van PSA en manieren om dit te voorkomen. De Inspectie SZW spoort werkgevers daarom aan hun PSA-beleid op orde te krijgen.

Met een online campagne brengt de Inspectie SZW het onderwerp onder de aandacht bij werkgevers. In 2019 lag de nadruk op young professionals, in 2020 op jonge ouders.

Werkstress onder millennials en jonge ouders

Stress op het werk is veroorzaker van de meest voorkomende beroepsziekten. Jonge werknemers willen zich aan het begin van hun carrière vaak bewijzen en nemen overwerken en subtiele pesterijen soms op de koop toe. Onder deze werknemers bestaat dan ook een stijgende lijn in de uitval als gevolg van PSA (TNO arbeidsmonitor). Ook voor ouders met jonge kinderen kan de combinatie van zorg en werkdruk soms zwaar zijn. Beleidsinvesteringen om PSA te voorkomen hebben positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers, op de korte én lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim, betere werkprestaties en een betere werksfeer.

Doe de zelfcheck

Organisaties kunnen zelf checken of ze hun PSA-beleid op orde hebben.

×Close search
Zoeken