skip to Main Content

Uitleg FBZ over bekostiging BIG-opleiding vanuit de Cao GGZ

GGZ

Orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog Eline Kreuze interviewt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse over wat er is afgesproken in de huidige Cao GGZ 2021-2024.

Robert Barendse: “In deze cao is afgesproken dat als jij verplicht bent voor je BIG-registratie, kwaliteitskeurmerk of taakomschrijving, na- en bijscholing te volgen, dat dat vergoed moet worden door de werkgever en in werktijd mag plaatsvinden”. Robert Barendse gaat ook in op afspraken over arbeidstijden, reiskosten, pensioen en wat het nieuwe Balansbudget voor zorgprofessionals betekent.

 

De opname is een initiatief van NVGzP in samenwerking met FBZ. Per 1 oktober 2022 zijn de NVGzP en het NIP officieel gefuseerd.

×Close search
Zoeken