skip to Main Content

Nagenoeg gehele FBZ-achterban stemt in met Cao VVT

VVT

Leden van verenigingen die werkzaam zijn onder de Cao VVT konden afgelopen weken hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao VVT. De overgrote meerderheid van deze leden stemde in met het resultaat, vandaag heeft FBZ de andere cao-partijen hiervan op de hoogte gesteld.

Van de 20 bij FBZ aangesloten verenigingen hebben 14 verenigingen leden die werkzaam zijn in deze sector. Zij raadpleegden hun leden over het onderhandelingsresultaat. De uitslag is dat de leden in overtuigende meerderheid hebben ingestemd.

De belangrijkste resultaten

 • Looptijd
  De nieuwe cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.
 • Salarisontwikkeling
  Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% is een jaar vervroegd: werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand.
 • Korter werken en gezond met pensioen
  Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zijn afspraken gemaakt over een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om (tijdelijk) minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan kunnen medewerkers in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn krijgen de mogelijkheid te stoppen met werken.Hiermee geven sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.
 • 90% vaste contracten
  Partijen spannen zich maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd.
 • Werkdruk
  Werkgevers zijn verplicht werkdruk aan te pakken. Initiatieven vanuit een team of medewerker(s) worden gehonoreerd en gefaciliteerd.
 • Zeggenschap
  Zorgprofessionals worden meer betrokken worden bij het beleid dat van invloed is op hun beroepsuitoefening.
 • Recht op onbereikbaarheid
  Op dagen dat een werknemer niet ingeroosterd is, heeft een werknemer het recht om onbereikbaar te zijn.

Meer weten? Lees hier het onderhandelingsresultaat.

De tekst van het resultaat wordt uitgewerkt in een cao-tekst. Vervolgens wordt de aanvraag voor algemeen verbindendverklaring (avv) gedaan.

×Close search
Zoeken