skip to Main Content

Casus: Mijn werkgever houdt me na betermelding administratief voor een paar procent ziek, mag dit?

Rechtshulp

Verloskundige Janneke Verhoeven is ruim een jaar ziek en ontving nog 70 procent van haar salaris. Gelukkig is zij al enige tijd aan het re-integreren en ontvangt zij over die uren alweer 100 procent van haar salaris. Het re-integreren gaat zo goed dat de arbo-arts van mening is dat er geen beperkingen meer zijn. Op advies van de arbo-arts meldt Janneke zich volledig beter bij haar werkgever. Terwijl ze dat doet, geeft haar werkgever aan dat hij eerst wil kijken of het herstel van Janneke duurzaam is. Hij meldt haar daarom niet helemaal beter en houdt haar voor een aantal procenten ziek. Janneke vraagt zich af of dat juridisch mag want over de uren dat zij nog ziek wordt gehouden, maar wel werkt, ontvangt zij volgens de Cao Ziekenhuizen 70 procent van haar loon. Ze neemt contact op met arbeidsjurist Annette Borgers.

Administratief ziekhouden

Borgers legt uit dat zij regelmatig ziet dat werkgevers een werknemer niet volledig hersteld melden en nog voor een klein gedeelte ziek houden omdat ze eerst willen aankijken of het herstel wel duurzaam is.
Borgers: “Tijdens ziekte van een werknemer heeft een werkgever een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Wanneer een werknemer zich weer beter meldt, daarna vier weken zijn eigen werkzaamheden volledig uitvoert en daarna weer ziek wordt, dan ontstaat er vanaf die nieuwe ziekmelding een nieuwe periode van twee jaar waarin de werkgever het loon moet doorbetalen aan de opnieuw uitgevallen werknemer. Door de werknemer nog een periode een klein percentage ziek te houden terwijl de werknemer zich beter heeft gemeld, kan de werkgever ‘testen’ of het herstel wel duurzaam is. Op die manier wil de werkgever voorkomen dat de werknemer na een periode van vier weken volledig werken in zijn eigen functie opnieuw uitvalt en er daarmee een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van twee jaar ontstaat.”

Mag de werkgever dit doen?

Borgers vertelt Janneke dat haar vraag terecht is en dat het niet is toegestaan om de werknemer nog een klein percentage ziek te houden. “Volgens de wet bepaalt de werknemer zelf of er sprake is van ziekte en van herstel. Indien de werkgever twijfelt aan het herstel van de werknemer dan is het oordeel van de arbo-arts leidend. Als het nodig is, dan kan zowel de werkgever als de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Ook de rechtspraak bevestigt dit standpunt. De werkgever mag dus een werknemer niet zomaar administratief ziek houden. Dus ook niet enkel en alleen omdat er vermoedens bestaan dat het herstel niet duurzaam is. Zolang er geen medisch objectiveerbaar oordeel van een (arbo)-arts aanwezig is waarom de werknemer nog voor een klein gedeelte ziek moet worden gehouden, moet de werkgever de werknemer volledig beter melden, nadat de werknemer zich hersteld heeft gemeld.

Advies                                                                                                                                                         

Janneke voelt zich gesterkt door dit advies en gaat goed voorbereid in gesprek met de casemanager en een HR-medewerker. Na dit gesprek beaamt haar werkgever dat Janneke het bij het rechte eind had. Haar werkgever meldt haar alsnog met terugwerkende kracht 100 procent beter en Janneke ontvangt een nabetaling over de periode waarin zij ten onrechte 70 procent van haar salaris had ontvangen. Janneke is opgelucht dat de nare ziekteperiode met deze nasleep afgesloten kan worden en zij weer voor de volle 100 procent (letterlijk en figuurlijk) aan het werk is.

* Namen van cliënten zijn fictief in verband met de privacy van de cliënt.

×Close search
Zoeken