skip to Main Content

Na 45 jaar stoppen in de VVT nu mogelijk

VVT

Zorgprofessionals die vallen onder de Cao VVT kunnen per 1 september 2021 gebruikmaken van een regeling om te stoppen met 45 dienstjaren. Deze regeling is bedoeld voor werknemers voor wie doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar is. Om gebruik te maken van de regeling moet een werknemer minimaal 20 jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend, en aantoonbaar 45 jaar hebben gewerkt in zorg en welzijn. Werknemers die gebruikmaken van de regeling krijgen een maandelijkse uitkering van hun werkgever om het gat tot de AOW-leeftijd te vullen.

Veelgestelde vragen over stoppen met 45 jaar in de VVT


Wanneer kan ik gebruikmaken van de regeling om met 45 jaar te stoppen in de VVT?

  • Als u 45 jaar aantoonbaar heeft gewerkt in de sector zorg en welzijn en;
  • Op de datum van aanvraag minimaal 5 jaar onder de Cao VVT werkt en;
  • Minimaal 20 jaar hebt gewerkt in een zwaar beroep.
  • De regeling kan niet worden aangevraagd door werknemers die langdurig ziek zijn, een WIA-uitkering krijgen of deze gaan krijgen.

Hoe toon ik aan dat ik 45 jaar in de sector zorg en welzijn werk?
Hiervoor kunt u diverse documenten gebruiken. Denk aan uw overzicht van uw pensioen bij PFZW of ABP (mits die geldt voor een bepaalde zorgsector), opleidingsdocumenten, arbeidscontracten, leer-werkovereenkomsten, loonstroken. Mocht u documenten hebben die uw werkgever niet accepteert, is er een onafhankelijke beoordelingscommissie die de documenten kan beoordelen.

Wat is een zwaar beroep?
In de cao wordt een zwaar beroep zo beschreven:
Uitvoerende medewerkers in de directe zorgverlening, huishoudelijke hulpen, individuele en groepsbegeleiding, medische en paramedische functies, activiteitenbegeleiding en dagbesteding, facilitaire diensten, zoals schoonmaak, was- en linnenverzorging, technische dienst en onderhoud, keuken, magazijnbeheer, meewerkende hoofden/teamleiders en meewerkende coördinatoren en met deze omschrijving gelijk te stellen functies.
Als u en uw werkgever het niet eens zijn of worden over of uw beroep zwaar is, kunt u aankloppen bij een beoordelingscommissie.

Ik ben tijdens mijn carrière tijdelijk gestopt met werken, telt deze tijd ook mee?
Alleen maanden waarover u een arbeidscontract had tellen mee. U moet 45 jaar, dus 540 maanden hebben gewerkt in zorg en welzijn. Zat u tijdelijk zonder arbeidscontract, dan tellen die maanden dus niet mee. Heeft u onbetaald verlof opgenomen en liep uw arbeidscontract wel door, dan tellen deze maanden wel mee.

Telt mijn stage voor de opleiding ook mee voor de 45 jaar?
Ja, stages, coschappen en opleidingen tellen ook mee.

Hoe hoog is de uitkering?
De uitkering is gemaximeerd op 1847 euro bruto per maand. De uitkering wordt berekend aan de hand van uw pensioengevende jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ORT). Per maand krijgt u een twaalfde deel van dat jaarbedrag, maar zal nooit meer zijn dan 1847 euro bruto per maand. De peildatum voor dit salaris ligt 18 maanden voor het ingaan van de regeling.

Als ik de regeling gebruik, bouw ik daarna nog pensioen op?
Niet automatisch. Als u gebruikmaakt van de regeling gaat u uit dienst en bouwt u geen pensioen meer op. Wel kunt u ervoor kiezen om vrijwillig pensioen op te blijven bouwen, maar dan betaalt u ook de premie werkgeversdeel. Hierdoor kan het zo zijn dat u netto nog maar weinig van de regeling overhoudt. Ook kunt u ervoor kiezen dat u deels pensioen blijft opbouwen.

×Close search
Zoeken