skip to Main Content

Jaarverslagen 2018 pensioenfondsen PFZW en ABP

Pensioen

PFZW spreekt over een lastig jaar. De financiële situatie liet een (gedeeltelijke) indexering van de pensioenen niet toe. Het rendement op de beleggingen bedroeg -0,4%. Bovendien bleef de rekenrente, een andere belangrijke bepalende factor voor de dekkingsgraad van het fonds, onveranderd laag. Bekijk het online jaarverslag.

ABP geeft aan dat door ontwikkelingen op de financiële markten en een dalende rente in het laatste kwartaal van 2018 de stijgende lijn in de financiële positie in de eerste drie kwartalen teniet is gedaan. Dat betekent dat pensioenverhoging er de komende jaren niet in zit en mogelijk een pensioenverlaging in 2021. Bekijk het online jaarverslag.

×Close search
Zoeken