skip to Main Content

Verschil van mening over bereikbaarheidsdiensten algemene ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Vanuit diverse algemene ziekenhuizen zijn er signalen binnengekomen dat werkgevers bereikbaarheidsdiensten vervangen door consignatiediensten. Dit kan voor werknemers nadelige gevolgen hebben, omdat voor consignatiediensten veelal een lagere vergoeding geldt dan voor bereikbaarheidsdiensten. FBZ beraadt zich samen met de andere vakbonden op verdere stappen.

In de Cao Ziekenhuizen is vastgelegd welke vergoeding je krijgt voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten (BAC-diensten). Bij een bereikbaarheidsdienst is sprake van een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur waarin je bereikbaar moet zijn om op oproep zo spoedig mogelijk je werkzaamheden uit te voeren. Bij een consignatiedienst gaat het om een periode tussen twee opeenvolgende diensten of een pauze, waarin je bereikbaar moet zijn voor onvoorziene omstandigheden (denk aan een spoedgeval of storing).
Uit de signalen die we hebben gekregen, zetten werkgevers de bereikbaarheidsdienst soms om in een consignatiedienst. Ze kijken daarbij vooral naar de oproepfrequentie: hoe vaak word je tijdens een dienst daadwerkelijk opgeroepen om te komen werken? Als de kans op een oproep niet zo hoog is, wijzigen ze bereikbaarheidsdiensten in consignatie. Ze worden daarin gesteund door hun werkgeversvereniging NVZ.

Bezuiniging

Volgens FBZ en de andere vakbonden die aan tafel zitten bij de Cao Ziekenhuizen, gaan werkgevers daarmee voorbij aan de voorwaarden die gelden voor BAC-diensten. De bonden vinden het opvallend dat de wijziging van diensten juist gebeurt, nu in de Cao Ziekenhuizen een hogere nominale vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten is afgesproken. De definities en inhoudelijke afspraken zijn niet veranderd. De NVZ zegt dat er alleen kritisch wordt gekeken naar een goede toepassing van de regels. De vakbonden zien dit vooral als een bezuiniging over de rug van werknemers. Zij hebben de werkgevers erop gewezen dat ze afspraken hebben gemaakt over bereikbaarheidsdiensten, juist omdat de onregelmatige diensten een zware belasting vormen en een belangrijke reden zijn voor mensen om de sector te verlaten of als zzp’er te gaan werken.

Maak bezwaar

Om duidelijk te krijgen wat een goede uitleg van de cao is op het punt van de BAC-diensten, is de interpretatiecommissie van de cao op 2 april 2024 bijeengeroepen. Dat heeft nog geen eenduidige uitspraak opgeleverd en dus blijven FBZ en de andere bonden tegenover de NVZ staan. De vakbonden beraden zich nu samen op verdere stappen. Worden jouw bereikbaarheidsdiensten omgezet in consignatiediensten? Geef dit dan door aan FBZ via bureau@fbz.nl en maak er bezwaar tegen bij je werkgever als je het niet eens bent met die omzetting.

×Close search
Zoeken