skip to Main Content

Compensatievergoeding voor zorgmedewerkers met long-COVID

covid-19

Zorgmedewerkers die in de allereerste coronagolf COVID kregen en long-COVID ontwikkelden, kunnen zich tot en met 23 oktober bij het ministerie van VWS aanmelden voor een compensatievergoeding voor inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Ze kunnen, mits ze aan de voorwaarden voldoen, een eenmalig bedrag van 15.000 euro krijgen.

De regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die:

  • in de eerste golf van de coronapandemie (maart – juni 2020) veel en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten (of daar nauw bij betrokken waren);
  • zich toen ziek hebben gemeld bij hun werkgever;
  • langdurige post-COVID klachten hebben die vóór 1 juni 2023 zijn vastgesteld door een arts;
  • sinds de ziekmelding in de eerste golf twee jaar ziek zijn, waardoor ze minder of helemaal niet meer kunnen werken;
  • in de eerste golf werkten voor een zorgaanbieder in een van de volgende zorgsectoren: VVT, umc’s, algemene ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, geboortezorg, ambulancezorg, intramurale jeugdzorg, justitiële inrichtingen (alleen medisch, BIG-geregistreerd personeel), intramurele ggz en de huisartsenzorg.

Bij een aanvraag moeten diverse documenten worden aangeleverd, zoals een werkgeversverklaring, het medisch onderzoeksverslag van de verzekeringsarts en een UWV-keuringsverslag voor de WIA-arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

×Close search
Zoeken