skip to Main Content

FBZ teleurgesteld dat er geen extra geld komt voor beloning zorgprofessionals

Arbeidsmarktarbeidsvoorwaarden

Extra geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg en een marktconforme loonstijging zijn in geen geval aan de orde. Dat benadrukt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) nogmaals in een brief aan de Tweede Kamer. Wel kondigt ze onderzoek aan naar beloning in de zorg en naar de vormgeving van een meerurenbonus. FBZ is teleurgesteld, omdat extra financiële middelen volgens de vakbond juist nu hard nodig zijn om zorgprofessionals voor hun vak te behouden.

Op 5 juli boden vakbonden (waaronder FBZ) en werkgeversorganisaties gezamenlijk een pamflet aan aan de voorzitter van de vaste commissie voor VWS, Bart Smals (VVD). Daarin vroegen ze politiek Den Haag te investeren in zorgprofessionals. De commissieleden hebben daarna minister Helder om een reactie gevraagd.

Noodzakelijke inhaalslag

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Helder nu nogmaals aan dat extra geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg niet aan de orde is. FBZ is daar zeer teleurgesteld over. De oproep in het pamflet was om extra ruimte vrij te maken in de Rijksbegroting, zodat op korte termijn de noodzakelijke inhaalslag kan worden gemaakt in de beloning voor zorgmedewerkers. Daarnaast vroegen de vakbonden en werkgevers om werk te maken van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’, waarin onder andere wordt aangegeven dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie, zodat er minder regeldruk is.

Het advies van de SER is duidelijk en dat geldt ook voor het daaraan ten grondslag liggende onderzoek. In plaats van nu geld te steken in alweer een onderzoek kan de minister dit volgens FBZ beter besteden aan de inhaalslag voor de middengroepen zodat de door haar genoemde OVA-ruimte (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) kan worden gebruikt waar deze voor is bedoeld: goede arbeidsvoorwaarden voor álle zorgprofessionals.

×Close search
Zoeken