skip to Main Content

Tekst Cao VVT 2022-2023 gepubliceerd

VVT

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao VVT. De tekst is intussen gereed. 

In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat van 10 maart 2022 verwerkt. De Cao VVT is volledig herschreven, met als doel te komen tot een cao-tekst waarin de medewerker centraal staat. De cao-partijen streefden naar een toegankelijke, leesbare cao waaruit duidelijk blijkt wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn.

De app voor de Cao VVT wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

 

×Close search
Zoeken