skip to Main Content

FAQ: Arbeidsrechtelijke vragen over COVID-19

Rechtshulp

Het coronavirus leidt bij zorgprofessionals niet alleen tot zorginhoudelijke maar ook tot arbeidsrechtelijke vragen. Op veel vragen is niet een eenduidig antwoord te geven en hangt de beantwoording af van de ernst van de situatie en de omstandigheden van het concrete geval. Heeft u een vraag en biedt uw vereniging FBZ Rechtshulp aan? Dan helpen we u graag!

Zorgprofessionals in dienstverband hebben naast hun rechten en plichten als werknemer ook de plicht om als goed hulpverlener te handelen. Dit betekent dat er steeds een goede afweging moet plaatsvinden tussen de plichten die voortvloeien uit het beginsel van goed werkgeverschap en het beginsel van goed zorgverlenerschap. FBZ adviseert zorgprofessionals die tegen vragen aanlopen, contact op te nemen met FBZ Rechtshulp. We helpen u graag verder – juist nu! Als uw vereniging u de individuele ledenservice van FBZ Rechtshulp aanbiedt, kunt u kosteloos van onze dienstverlening gebruikmaken. We zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl.

.

×Close search
Zoeken