skip to Main Content

Convenant regelt inspraak specialist ouderengeneeskunde

Cao VVTVVT

FBZ, de LAD, ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ ondertekend. Een belangrijke stap: de betrokken partijen benoemen hierin het belang van de inspraak en medeverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde in zorgorganisaties en leggen de zeggenschap van deze professionals gezamenlijk vast. 

In het convenant staat een periodiek gesprek tussen specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders van zorgorganisaties centraal. Elke VVT-organisatie met één of meerdere specialisten ouderengeneeskunde in dienst organiseert een georganiseerde vorm van inspraak. Vorm, invulling en eventuele samenhang met andere professionele inspraak wordt door de specialisten ouderengeneeskunde vormgegeven in overleg met de raad van bestuur.

Specialisten ouderengeneeskunde hebben in de meeste gevallen medische regie binnen het multidisciplinaire team en zijn daarmee medisch verantwoordelijk. Zij kunnen desgevraagd of op eigen initiatief voorstellen doen en adviezen uitbrengen aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die hen aangaan. De Raad van Bestuur betrekt de specialisten ouderengeneeskunde bij het ontwikkelen van beleid dat een belangrijke invloed kan hebben op de medische gang van zaken.

Belangrijke gesprekspartner

“Met het tekenen van dit convenant bevestigen we dat de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke gesprekspartner is van de bestuurder”, stelt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. “Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het bepalen van de strategie van de zorgorganisatie binnen de regio.”

De ondertekende partijen zijn blij met het convenant en roepen zowel specialisten ouderengeneeskunde als bestuurders van VVT-organisaties op om hiermee aan de slag te gaan.

Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ: “Dit convenant helpt ons om met elkaar in gesprek te blijven en te bespreken hoe we als bestuurders in de zorg en specialisten ouderengeneeskunde de zorg samen toekomstbestendig houden. De zorg voor kwetsbare ouderen verandert immers in een hoog tempo. Nu al, maar zeker ook in de komende periode.” Hans Buijing, bestuurder van Zorgthuisnl voegt toe: “Het is erg belangrijk ook met de specialist ouderengeneeskunde consensus te bereiken over strategisch beleid van de instelling of organisatie en het gesprek te voeren over waar het met de zorg naartoe moet.”

Suzanne Booij, voorzitter van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD): “De afgelopen jaren heeft de LAD de inspraak van artsen in andere sectoren, zoals in ziekenhuizen en de ggz, in cao’s vastgelegd. Uit ervaring in die sectoren weten we dat inspraak veel kan opleveren, dus het was een langgekoesterde wens dit ook in de VVT goed te borgen.” Voorzitter Maarten Faas van werknemersorganisatie FBZ: “Wij zijn blij dat de inspraak van specialisten ouderengeneeskunde eindelijk zwart op wit staat. Het is een erkenning van hun toegenomen taken en verantwoordelijkheden binnen de VVT.”

Er zijn momenteel ruim 1.800 specialisten ouderengeneeskunde in Nederland: toegewijde dokters die bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van kwetsbare ouderen. Daarbij kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Dit doet hij of zij samen met een multidisciplinair team.

Bekijk het filmpje: Ondertekening convenant.
Bekijk de animatie: Belang convenant.

×Close search
Zoeken