skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

Arbo Unie

FBZ, FNV en CNV hebben met Arbo Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Arbo Unie. FBZ is blij dat er concrete afspraken zijn gemaakt over een salarisverhoging, een thuiswerkvergoeding en over een nieuw functiehuis en loongebouw.

 Afspraken onderhandelingsresultaat

  • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Medewerkers krijgen vanaf 1 juli 2020 met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 1,6%.
  • Omdat het salaris omhooggaat, wordt er ook meer premie afgedragen voor het pensioen van werknemers. Over de maanden juli tot en met december 2020 kan PFZW de pensioenafdracht echter niet met terugwerkende kracht aanpassen. Daarom zal Arbo Unie het werkgeversdeel van de pensioenpremie over die maanden rechtstreeks aan medewerkers uitbetalen.
  • Per 1 januari 2021 krijgen medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 2,50 per thuiswerkdag. Dit bedrag ligt 25 procent hoger dan het bedrag dat het NIBUD (Nationaal Instituut Budgetvoorlichting) adviseert.
  • In 2018 is al een keer de afspraak gemaakt om een nieuw functiehuis en loongebouw te ontwikkelen, maar die afspraak is om diverse redenen nooit uitgewerkt. Dat wordt nu alsnog opgepakt. Tijdens dit proces wordt met FBZ en de andere vakbonden afgestemd.

Meer weten? Lees dan het volledige onderhandelingsresultaat.

Voor FBZ is dit het eerste cao-resultaat voor de Cao Arbo Unie. FBZ zit namelijk sinds eind 2020 als werknemersorganisatie aan tafel bij deze cao. We vertegenwoordigen bedrijfsartsen (leden van de LAD) en psychologen (leden van het NIP). Onderhandelaar Robert Barendse is blij dat er een goed resultaat ligt, en “dat de afspraak over het ontwikkelen van een nieuw functiehuis en loongebouw nu écht gestalte krijgt”.

×Close search
Zoeken