skip to Main Content

FBZ ondersteunt acties vakcentrales voor beter pensioen

Pensioen

Op 11 februari jl. begonnen zichtbare acties van politiebonden in Den Haag voor een beter pensioen. Deze acties zijn onderdeel van een groter actieplan van de drie vakcentrales VCP, FNV en CNV voor een goed pensioen. De komende weken worden op meer plekken in Nederland acties gevoerd, gevolgd door een landelijke actiedag op 18 maart.

De acties zijn een reactie op het vastlopen van onderhandelingen tussen kabinet, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties om te komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel. Daar komt bij dat de minister van SZW onlangs een brief stuurde aan de Tweede Kamer waarin hij aankondigt eenzijdig door te werken aan een nieuw pensioenstelsel. Dat vinden we geen goede zaak. Omdat het pensioen een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is, is FBZ van mening dat sociale partners een prominente rol hebben om hierover afspraken te maken.

Geen ‘geluk en pechgeneraties’

Inhoudelijk eisen de vakcentrales onder meer dat de verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaat en afschaffing van de boete voor vervroegde uittreding en verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers. Daarnaast vindt FBZ belangrijk dat er harde garanties worden gegeven dat er geen ‘geluk- en pechgeneraties’ ontstaan als gevolg van een nieuw pensioenstelsel. Die harde garanties worden op dit moment niet gegeven, met alle risico’s van dien. FBZ ondersteunt daarom de acties van de vakcentrales. Een goed pensioen is in ieders belang en daar moeten we zuinig op zijn. We hebben één van de beste stelsels in de wereld en een nieuw pensioenstelsel moet dat niet in de weg staan. Natuurlijk is elk stelsel af en toe aan herziening toe, maar dat is zeker geen doel op zich. Het moet minstens gaan om verbetering en in elk geval niet om verslechtering.

×Close search
Zoeken