skip to Main Content

Functiewaardering

Iedere cao in de zorg kent een loongebouw en beloningsbeleid. Uw functiebeschrijving beschrijft uw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Bij de meeste zorgcao’s is dit onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Een functiewaarderingssysteem weegt alle veelvoorkomende functies. De score is bepalend voor de functiegroep. En dat is weer bepalend voor de loonschaal.

Wat wil FBZ?

FBZ vindt dat alle functies op een juiste en eerlijke manier moeten worden gewaardeerd. Dit betekent dat je aan iedereen moet kunnen uitleggen waarom de functie in een bepaalde groep thuishoort en dat ook de procedure helder en transparant moet zijn. In onze FAQ Functiewaardering is antwoord te vinden op vragen als functiewaardering: hoe gaat dat? Hoe krijg ik inzage in de waardering van mijn functie? Wat gebeurt er als er een nieuwe functie ontstaat? Maar ook: wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn functiebeschrijving?

Wat doet FBZ?

FBZ is betrokken bij het beheer van het FWG-systeem en dus ook bij de manier waarop eventuele nieuwe functies hierin worden opgenomen. Daarbij letten we erop dat het werk dat u als zorgprofessional doet, steeds het uitgangspunt is voor de functiebeschrijving en dus ook voor de waardering. Met name bij reorganisaties wil het nog wel eens voorkomen dat functiebeschrijvingen worden aangepast of dat het aantal functies wordt teruggebracht. Onze onderhandelaars zien er op toe of dit correct gebeurt. Ook houden we in de gaten of de verhouding tussen de verschillende functies binnen het systeem goed blijft, zowel binnen FWG als aan de cao-tafel.

Wat betekent dit voor u?

Doordat FBZ betrokken is bij FWG en het functiewaarderingssysteem, wordt uw belang daar steevast ingebracht. Heeft u individuele vragen over uw functiebeschrijving of functiewaardering, dan neemt in eerste instantie contact op met de HRM-afdeling van uw instelling. Deze kan uitleggen hoe een en ander in elkaar zit. Loopt u tegen zaken aan of bent u het niet met de werkgever eens, dan staan FBZ en haar federatiepartners klaar voor individuele ondersteuning.

Tal van aangesloten verenigingen bieden hun professionals gratis FBZ Rechtshulp aan, onze individuele ledenservice (10 uur gratis ondersteuning per kalenderjaar). Onze experts helpen deskundig en snel. Kijk voor meer informatie op www.fbz.nl/rechtshulp. Ook voor een aantal casussen op dit vlak.

×Close search
Zoeken