skip to Main Content

Handreiking omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona in gehandicaptenzorg

coronacovid-19Gehandicaptenzorg

De verwachting is dat het coronavirus nog een tijd onder ons zal blijven. Daarom hebben de cao-partijen in de gehandicaptenzorg, waaronder FBZ, de handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld. In de handreiking wordt toelichting gegeven op een aantal cao-afspraken en worden denkrichtingen gegeven voor corona-gerelateerde vraagstukken.

Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op. Daarom adviseren cao-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de cao. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen is de handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld. In de handreiking wordt een toelichting gegeven op een aantal afspraken uit de cao, ondersteunen cao-partijen het dialoog en wordt een denkrichting gegeven voor mogelijke oplossingen. Zo staat er in de handreiking meer informatie over tijdelijke wijzigingen, min- en plusuren, afspraken over werktijden en roosters, vakanties en overwerk.

Gezamenlijk overleg

De handreiking is de uitkomst van gezamenlijk overleg van cao-partijen om werknemers en werkgevers zo goed mogelijk te faciliteren bij het doorkomen van deze coronasituatie en daarbij het gezamenlijk belang in het oog te houden: het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor werknemers en cliënten.
Download de handreiking hier.

×Close search
Zoeken