skip to Main Content

FBZ zoekt vertegenwoordiger voor ledenraad PGGM

Pensioen

De ledenraad van PGGM oefent invloed uit op het beleid van PGGM voor driekwart miljoen leden. PGGM is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PFZW. In de ledenraad zitten onder meer vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. Voor FBZ komt binnenkort een plek vrij in de ledenraad. Graag willen we een vertegenwoordiger van een van de aangesloten verenigingen in de gelegenheid stellen om namens onze werknemersfederatie zitting te nemen in de ledenraad.

Wat is de ledenraad?

De ledenraad is het hoogste orgaan van PGGM. De ledenraad haalt de ‘rauwe werkelijkheid’ van de sector zorg en welzijn naar binnen en heeft zo een agenderende rol. De ledenraad is een afspiegeling van de leden van PGGM&CO en de maatschappelijke omgeving, zowel wat betreft de verdeling naar leeftijd, verhouding man/vrouw als regionale spreiding. De zittingstermijn van een lid van de ledenraad is vier jaar. De ledenraad heeft 45 leden: 15 vertegenwoordigers vanuit werkgeversorganisaties, 15 vanuit werknemers- en gepensioneerdenorganisaties en 15 rechtstreeks benoemde leden.

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad vergadert vier keer per jaar. Veel aandacht gaat uit naar het verzamelen van signalen uit het veld. In het interactieve gedeelte toetst de ledenraad de ideeën van PGGM&CO over bijvoorbeeld thema’s als Vitaal met pensioen en E-health. Tijdens ‘het rondje langs de velden’ bespreken de ledenraadsleden de signalen uit de werkvelden met elkaar.

Wat wordt van u verwacht?

U heeft geen pensioenkennis nodig, wel kennis van het werken in de sector zorg en welzijn en ideeën over mentale en fysieke gezondheid en financiële weerbaarheid van zorgprofessionals. Het gaat om meedenken in het belang van de leden. Door plaats te nemen in de ledenraad vergroot u uw netwerk, kunt u signalen adresseren en krijgt u inzicht in de ontwikkelingen in de werkvelden.

Wilt u meer inlichtingen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen de Boer, beleidsadviseur FBZ via h.deboer@fbz.nl. De aanmelding verloopt via FBZ.

×Close search
Zoeken