skip to Main Content

Bescherming tegen terugval in inkomen voor medewerkers in de VVT

VVT

Zorgmedewerkers in de VVT hoeven zich minder zorgen te maken over een terugval in inkomsten bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Inmiddels hebben cao-partijen hiervoor, zoals afgesproken in de Cao VVT, een verzekering afgesloten.

Cao-partijen zijn een mantelovereenkomst met Loyalis overeengekomen om een forse terugval in inkomsten van medewerkers in de VVT als gevolg van onder andere long-COVID op te vangen.
De mantelovereenkomst bestaat uit een verzekering van het WGA-hiaat vanaf 1 januari 2023. De inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers met een WGA-uitkering wordt daarmee tot minimaal 70% van het salaris aangevuld. Ook medewerkers die sinds 1 maart 2020 arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn met terugwerkende kracht verzekerd (inlooprisico). Werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben toegezegd de premie van dit inlooprisico uiterlijk per 1 januari 2024 te compenseren. Het laatste onderdeel is een herverzekering van het derde WW-jaar vanaf 1 oktober 2022. Medewerkers in de VVT waren vóór 1 oktober al verzekerd hiervoor, maar dan via SPAWW. Die verzekering is opgezegd.

×Close search
Zoeken