skip to Main Content

Je kan je verenigingscontributie terugvragen

haalmeeruitjecao

De contributie die je als werknemer in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van een bij FBZ aangesloten beroepsvereniging heeft de status van vakbondscontributie. In tal van zorgcao’s hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van contributie. Dit kan je een aanzienlijk voordeel opleveren. 

Je moet zelf in actie komen als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie over dit jaar. Lever daarvoor de factuur van je beroepsvereniging in bij je werkgever. Dat kan gedurende het hele jaar, maar doe het wel voor half november, zodat de werkgever het tijdig met je salaris kan verrekenen.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Meer weten?
Kijk op de cao-pagina (bij de cao die op jou van toepassing is) wat precies is afgesproken over de vergoeding van je contributie. Je kunt ook handige tips bekijken in de contributie-FAQ. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

×Close search
Zoeken