skip to Main Content

Casus: Ik zie mijn vakantiegeld niet terug op mijn loonstrook. Hoe weet ik waar ik recht op heb? 

Rechtshulp

Feikje Bosman* is fysiotherapeut en werkt met veel plezier in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. De sfeer onder collega’s is goed en ook de patiënten zien haar graag. Ze schrikt dan ook als ze iets niet snapt in haar arbeidsovereenkomst en loonstrook wanneer ze die eens goed bekijkt. In haar arbeidsovereenkomst staat namelijk: het vakantiegeld, zijnde 8%, wordt maandelijks verrekend. Maar ze ziet die afspraak niet terug op haar loonstrook en jaaropgave en vraagt zich af of zij het vakantiegeld wel heeft ontvangen of dat het misschien niet is uitbetaald. Ze belt voor advies met FBZ Rechtshulp.

Arbeidsjurist Marlies Welschen legt uit dat veel eerstelijns fysiotherapiepraktijken een vrij ongebruikelijke manier van belonen hanteren. Dat komt er op neer dat men vaak een all-in loon hanteert. Een van de aspecten van een dergelijke manier van verlonen is dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald, in plaats van een maal per jaar (doorgaans in mei). Welschen geeft allereerst aan dat vakantiegeld een wettelijk vastgesteld recht is en minimaal gelijk is aan 8% van het bruto jaarsalaris.

Feit is dat Feikje’s arbeidsovereenkomst aangeeft dat haar vakantiegeld maandelijks wordt verrekend, maar het vakantiegeld is echter niet gespecificeerd op haar loonstrook. Hoe zit het dan juridisch? Uit rechtspraak blijkt dat rechters all-in afspraken over onder meer vakantietoeslag toestaan, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan”, legt Welschen uit.  Ze vervolgt: “Zo moet duidelijk schriftelijk zijn vastgelegd dat een all-in afspraak is gemaakt. Ook moet helder zijn welk deel van het loon betrekking heeft op vakantietoeslag. Bij voorkeur moet dit uit de loonstrook blijken, maar dat is niet verplicht.” Dat geldt overigens ook voor vakantiedagen.

Cruciaal is dus de vraag wat partijen precies met elkaar hebben afgesproken. Welschen: “Zorg er dus voor dat afspraken over een all-in salaris expliciet zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en zorg dat daarin het deel vermeld is dat bestemd is voor het salaris, vakantietoeslag en vakantiedagen.”

Zijn afspraken onduidelijk vastgelegd, dan oordeelt de rechter al snel in het voordeel van de werknemer. Let wel op, dat geldt voor de arbeidsovereenkomst. Vakantietoeslag hoeft volgens de rechtspraak niet per se op de maandelijkse loonstroken te staan. In het geval van Feikje Bosman kan dat inhouden dat een rechter bepaalt dat zij haar vakantietoeslag wel heeft ontvangen.

Feikje wil geen conflict en vindt het sowieso lastig over dit onderwerp een gesprek aan te gaan met haar werkgever. Zij gaat daarom samen met Marlies Welschen in gesprek met haar werkgever. Zij bespreken de onduidelijkheid en partijen concluderen dat werkgevers die het all-in loon hanteren er goed aan doen de berekening van de uit te betalen lonen goed inzichtelijk en beschikbaar te maken om elke discussie over gebrek aan transparantie en duidelijkheid uit te sluiten.

Omdat Feikje een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat, spreken partijen voor het vervolg af duidelijk het vakantiegeld te onderscheiden op de loonstrook.

In dienst bij een eerstelijns fysiotherapiepraktijk?

Behalve fysio’s kunnen ook diëtisten, ergotherapeuten, orthopedagogen en oefentherapeuten en tal van andere beroepsgroepen in dienst bij een eerstelijns fysiotherapiepraktijk tegen ditzelfde probleem aanlopen. De informatie in dit praktijkvoorbeeld is ook op hen van toepassing. Leden van verenigingen die onze individuele dienstverlening aanbieden nemen rechtstreeks contact op met FBZ Rechtshulp.

 * In verband met de privacy zijn namen van cliënten gefingeerd

×Close search
Zoeken