skip to Main Content

SER: baseer het zorgsysteem op vertrouwen

Arbeidsmarkt

Er moet structureel extra budget komen voor een betere beloning in de zorg en het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie: dat adviseert de SER aan het kabinet in het rapport ‘Aan de slag voor de zorg’. FBZ hoopt dat een nieuw kabinet deze punten voortvarend oppakt en bij meer geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden kijkt naar álle zorgprofessionals.

Begin december werd de SER-commissie ‘Werken in de zorg’ ingesteld, die zich in opdracht van demissionair minister Van Ark heeft gebogen over de vraag hoe het arbeidsmarkttekort in de zorg kan worden beteugeld. De werkdruk in de zorg is hoog, evenals het ziekteverzuim en het aantal potentiële zorgverlaters. Het tekort aan personeel neemt daardoor toe, terwijl de zorgvraag de komende jaren blijft stijgen. De grote vraag is hoe het werken in de zorg weer aantrekkelijk kan worden gemaakt.

Zet zorgprofessional in the lead

De SER-commissie richt zich in haar advies op vijf oplossingsrichtingen: professionele ruimte van en voor medewerkers, scholings-, ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden, aandacht voor het behoud van medewerkers, waardering & zeggenschap en technologische & sociale innovatie. Wat betreft het eerste punt geeft de SER aan dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie. Die principes moeten leidend zijn bij regelgeving en minder regeldruk tot gevolg hebben. FBZ maakt zich al langer hard voor meer autonomie en is blij met dit punt. “We horen regelmatig dat zorgprofessionals hun werk niet meer leuk vinden vanwege de bureaucratie en administratielast. Dat is ontzettend jammer”, aldus FBZ-directeur Caroline van den Brekel. “Er moet meer worden gewerkt vanuit vertrouwen in en de expertise van de zorgprofessional. Zet zorgprofessionals aan het roer en geef ze zeggenschap. Als de coronacrisis iets heeft laten zien, is het wel dat ze die regierol heel goed kunnen pakken.”
In april stuurde een brede coalitie van belangenorganisaties in de zorg, waaronder FBZ, een brief aan de minister met daarin concrete plannen voor het verbeteren van de autonomie en zeggenschap van zorgprofessionals. De organisaties vragen de minister om deze plannen te steunen.

Investeer in álle zorgprofessionals

De SER-commissie adviseert daarnaast om structureel extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg. Hoog tijd, vindt FBZ. “Een aantal zorgmedewerkers heeft vorig jaar een bonus gekregen. Vandaag is bekend geworden dat binnenkort een tweede bonus wordt toegekend van 200 tot 240 euro aan alle zorgprofessionals. Dat lijkt een gul gebaar, maar het is eenmalig en geen structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Terwijl dat nu juist zo hard nodig is om nieuwe mensen aan te trekken en potentiële zorgverlaters te behouden. De werkdruk was voor corona al groot en blijft de komende tijd onverminderd groot. Het wordt tijd dat de waardering voor dat harde werken structureel wordt verzilverd”, aldus Van den Brekel.

FBZ vindt het wel van belang dat die hogere structurele beloning geldt voor álle zorgprofessionals. Van den Brekel: “Nu wordt vaak gefocust op verpleegkundigen en verzorgenden, terwijl de werkdruk en personeelstekorten ook bij veel andere beroepen speelt. We vragen een nieuw kabinet dan ook met klem om meer ruimte te creëren voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van alle zorgprofessionals.”

Bekijk het rapport van de SER

×Close search
Zoeken