skip to Main Content

Cao VVT 2019-2021 nu van toepassing op hele sector

VVT

De Cao VVT 2019-2021 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De Cao VVT loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Als een cao wordt afgesloten, dienen de cao-partijen doorgaans samen een verzoek in om deze algemeen verbindend te verklaren. Zo’n algemeenverbindendverklaring (avv) heeft als voordeel dat de afspraken van toepassing worden op alle werknemers in de betreffende sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen; ook als ze werken bij een werkgever die niet is aangesloten bij de werkgeverspartij(en) – in dit geval ActiZ en Zorgthuisnl. FBZ is groot voorstander van het aanvragen van een avv, omdat voor alle werknemers dan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden.

Bekijk voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant.

Lees meer over de Cao VVT.

×Close search
Zoeken