skip to Main Content

Rapport Verkenning Arbeidsmarkt jeugdsector van VWS brengt geen nieuws

Jeugdzorg

Sociale partners binnen de jeugdzorg vinden dat er meer nodig is van minister Hugo de Jonge om de problemen op de arbeidsmarkt voor jeugdzorg op te lossen. Maatregelen zijn nú noodzakelijk en tempo is hard nodig onderstrepen FNV en CNV, FBZ en Jeugdzorg Nederland in een brief aan de minister.

Na druk vanuit de sector heeft VWS een onderzoek uitgevoerd over de situatie in de jeugdhulp, maar volgens de partijen levert dit geen nieuwe informatie op. Van de arbeidsverkenning hadden de vakbonden en werkgevers in de jeugdzorg meer verwacht, bijvoorbeeld een verdieping naar een type voorziening of hulp, regionale verschillen, trends en toekomstscenario’s.

Er is een jaar verstreken sinds de start van het onderzoek en daarmee is kostbare tijd verloren gegaan. Intussen zijn de problemen op de arbeidsmarkt in de jeugdzorg nog nijpender geworden. De partijen benadrukken dat extra geld voor de sector een essentiële voorwaarde is voor het kunnen blijven uitvoeren van kwalitatief goede zorg. Alleen op die manier kan de transformatie slagen en goede en passende zorg worden geboden aan kwetsbare jeugd en gezinnen.

Meer weten?

  • Download de brief van vakbonden en werkgevers
  • Download de arbeidsmarktverkenning jeugdzorg
×Close search
Zoeken