skip to Main Content

Hoe ervaar jij het functieboek in de jeugdzorg?

Jeugdzorg

Voor de herziening van het functieboek in de jeugdzorg dat in 2014 is ingevoerd, hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV en werknemersorganisatie Jeugdzorg Nederland in het cao-overleg met elkaar afgesproken te inventariseren welke knelpunten jeugdzorgprofessionals ervaren bij het gebruik van het functieboek. 

Korte vragenlijst

Cao-partijen willen hiervan een goed beeld krijgen en zien daarom graag de input van jeugdzorgprofessionals tegemoet. Het invullen van de vragenlijst kost hooguit 10 minuten. De uitkomsten zijn alleen bedoeld voor het project Herziening Functieboek en niet herleidbaar naar personen of organisaties. De vragenlijst staat open tot 28 mei.

Meer weten?

Bekijk het functieboek die deel uitmaakt van de cao.

×Close search
Zoeken