skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao UMC

UMC

Na tien intensieve overlegrondes hebben de vakbonden, waaronder FBZ, op donderdagavond 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Er zijn salarisverhogingen afgesproken voor 2024 en 2025 en in alle umc’s wordt een generatieregeling van kracht. Daarnaast wordt balansverlof geïntroduceerd, geldt in alle umc’s straks dezelfde reiskostenvergoeding en wordt het aantal bovenwettelijke vakantie-uren verhoogd.

In oktober vorig jaar startten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. Al snel werd duidelijk dat de standpunten van de NFU en de bonden ver uit elkaar lagen. Omdat alle werknemers in de umc’s in 2023 een loonsverhoging van 10% hadden gekregen, gaf de NFU aan dat daarmee een hypotheek was genomen op de nieuwe cao en dat er nauwelijks ruimte zou zijn voor materiële verbeteringen. Uiteindelijk lukte het toch om nader tot elkaar te komen en dat leidde op 15 februari tot een onderhandelingsresultaat.

Afspraken

 • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
 • Werknemers krijgen per 1 mei 2024 een structurele salarisverhoging van 4% tot en met het maximum van schaal 11 (maximaal € 246,24). Per 1 juli 2025 volgt nog eens een verhoging van 3%, eveneens tot en met het maximum van schaal 11 (maximaal € 192,06). Als blijkt dat de consumentenprijsindex in 2025 hoger is dan de afgesproken loonsverhoging voor dat jaar, gaan de cao-partijen in overleg.
 • Nu heeft ieder umc nog een eigen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, waardoor er veel verschillen zijn. Er zijn nu afspraken voor alle umc’s gemaakt. Werknemers die fietsend, lopend of met de auto naar het werk komen, krijgen vanaf 1 oktober 2024 een reiskostenvergoeding krijgen van 18 cent per kilometer (met een maximum van 40 km enkele reis). Wie meer dan 7 km van het werk woont en met het OV reist, krijgt de OV-kosten volledig vergoed (2e klas). Voor aios geldt vanaf 1 oktober 2024 dezelfde reiskostenvergoeding als voor andere werknemers.
 • De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar € 2,35 per dag.
 • Om werknemers meer regie te geven over hun eigen duurzame inzetbaarheid, wordt balansverlof geïntroduceerd. Je kunt voor dit verlof sparen vanuit je eindejaarsuitkering, vakantiegeld, bovenwettelijke vakantie-uren, overuren en de meeruren aan het eind van een kalenderjaar. Via je gespaarde uren kun je verlof opnemen of tijdelijk minder werken.
 • Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren wordt per 1 januari 2024 uitgebreid van 24 naar 28 uur en vanaf 1 januari 2025 naar 32 uur.
 • In alle umc’s wordt een generatieregeling van kracht volgens het 80-90-100 principe: je gaat 80% werken tegen 90% van je loon terwijl je pensioenopbouw volledig (100%) doorloopt.
 • Het protocol grensoverschrijdend gedrag wordt als bijlage aan de cao toegevoegd en umc’s gaan daar specifiek aandacht aan besteden.
 • Bij het invullen van diensten en roosters hebben werknemers eerste keus boven extern ingehuurde krachten.
 • De vergoeding voor BAC-diensten (bereikbaarheids-, aanwezigheid- en consignatiediensten) wordt een vast bedrag (ongeacht je salarisschaal) van 5 euro op doordeweekse dagen en 10 euro in de weekenden en op feestdagen.
 • Een belangrijke wens van FBZ was om de arbeidsduur van aios te normaliseren. De NFU, LAD en FBZ gaan daarom samen met De Jonge Specialist en het College Medische Vervolgopleidingen in kaart brengen wat het verschil is tussen de daadwerkelijke werkuren en de contractueel vastgestelde arbeidsuren van aios, in relatie tot de opleidingstijd. Op basis van dit onderzoek zullen de cao-partijen zo nodig nieuwe afspraken maken over de arbeidsuren van arts-assistenten.
 • Aan bijlage K (Kwaliteitsregisters en beroepsverenigingen) worden de volgende FBZ-verenigingen toegevoegd: NVKI, OVN, KLEM en NVMBR. Leden van deze verenigingen kunnen voortaan van alle cao-faciliteiten gebruikmaken. Verder wordt het BMTZ-register voor Biomedisch Technologen vervangen door het BMTZ-register voor Biomedisch Technologen in de Zorg en Clinical Engineers.
 • Alle stagiairs (ongeacht de vraag of hun stage is gericht op directe patiëntenzorg) krijgen een stagevergoeding. Deze vergoeding geldt niet voor coassistenten. Hun tegemoetkoming wordt vanaf 1 maart 2024 echter wel verhoogd van 100 naar 120 euro per maand.

Het bestuur van FBZ buigt zich nu eerst over het resultaat en het stemadvies. Eind februari ontvangen leden van FBZ-verenigingen een uitnodiging om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat.

Lees meer in het onderhandelingsresultaat.

×Close search
Zoeken