skip to Main Content

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Nederlandse Universiteiten

Op 10 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. Deze cao voor 55.000 universiteitswerknemers die bij een van de 14 universiteiten in dienst zijn loopt 31 maart 2023 af.

Bij de aftrap hebben de bonden van de werknemersdelegatie (FBZ, FNV, CNV Overheid en AOb) met een aantal actiegroepen een bord met de tekst ‘Meer vaste contracten NU’ aan de onderhandeldelegatie van werkgevers (Universiteiten van Nederland) overhandigd. Dit als knipoog naar de afkorting van de cao. Ook zijn deze dag de inzetten van beide delegaties uitgewisseld.

Over de inzet

De gezamenlijke inzet van de bonden is mede gebaseerd op de inzet van de vakbonden van de lopende cao. Er is destijds geopteerd voor een stevige loonparagraaf met een weinig inhoudelijk gewijzigde cao. Een aantal inhoudelijke punten komt daarom weer terug. Daarnaast is zoals gebruikelijk de input vanuit de leden van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen aangewend om tot deze inzet te komen.

In het kort komt de inzet van de bonden op het volgende neer:

  • een flinke loonsverhoging
  • meer vaste contracten voor docenten en onderzoekers
  • afspraken over duurzame inzetbaarheid
  • meer diversiteit en inclusie
  • betere vakbondsfaciliteiten voor leden waaronder een betere vergoeding voor het lidmaatschap.

De werkgeversdelegatie heeft aangegeven het onder meer te willen hebben over:

  • duurzame inzetbaarheid
  • het creëren van meer vaste banen binnen de sector
  • het vereenvoudigen van cao-teksten.

Bekijk de gezamenlijke inzet van de vakbonden.

Het eerstvolgende overleg is op 8 februari.

 

×Close search
Zoeken