skip to Main Content

Eerste vragen stromen binnen bij FBZ Rechtshulp

Rechtshulp

Vanaf 2019 biedt FBZ ook individuele dienstverlening aan, een nieuw aanbod van FBZ, de werknemersorganisatie voor artsen en paramedische beroepsgroepen. Al vanaf de eerste dagen van het nieuwe jaar stromen de eerste vragen binnen. FBZ Rechtshulp gaat van start voor de leden van vijf aangesloten verenigingen.

Arbeidsjurist Marlies Welschen: “Veel vragen gaan over problemen met functiewaardering. Dit is kennelijk een hot issue in de dagelijkse praktijk. De zorgprofessionals krijgen binnen enkele dagen ons advies.”

Collectief: gratis rechtshulp

Drie verenigingen hebben besloten FBZ Rechtshulp collectief af te nemen, zodat hun dienstverbanders deskundig geholpen worden bij al hun arbeidsgerelateerde vragen Of het nu gaat om de check van de arbeidsovereenkomst, een vraag over functiewaardering, een conflict bij de werkgever of hulp bij een dreigend ontslag. De leden voor wie FBZ Rechtshulp is bedoeld ontvangen daar berichtgeving over. Elk lid heeft recht op 10 uur gratis dienstverlening per jaar. Dit geldt vooralsnog alleen voor de leden van NAPA, VvOCM en KNMT. Zodra meer verenigingen FBZ Rechtshulp collectief afnemen vermelden we dat.

Individueel aanbod

Daarnaast kunnen de leden van NVO en VGVZ zichzelf binnenkort aanmelden voor FBZ Rechtshulp. Omdat ze lid van een bij FBZ aangesloten vereniging kunnen wij de leden deze dienstverlening tegen een zeer scherp tarief (12 euro per maand inclusief btw) aanbieden. Zodra ze zich persoonlijk hebben aangemeld kunnen ze van onze deskundigheid gebruikmaken.

Met rechtshulp een compleet ‘vakbondspakket’

De leden van onze federatiepartners genieten automatisch van de voordelen van collectieve vakbondsactiviteiten. Zo hebben ze bijvoorbeeld inspraak en stemrecht over cao-afspraken en kunnen ze hun verenigingscontributie terugvorderen op basis van wat daarover in hun cao staat. Aan de leden van verenigingen die FBZ Rechtshulp aanbieden staat nu een volledig vakbondspakket ter beschikking. De activiteitenmix van cao-onderhandelingen plus individuele dienstverlening biedt toegevoegde waarde voor de belangenbehartiging van de achterban van FBZ.

Lees meer over FBZ Rechtshulp

×Close search
Zoeken