skip to Main Content

Milena Babovic treedt toe tot Bestuur FBZ

Algemeen bestuurslid

Per januari 2021 is Milena Babovic algemeen bestuurslid. In 2020 stemde de algemene vergadering in met haar benoeming. Daarmee is het Bestuur FBZ voltallig.

Milena Babovic: “Ik ben trots op mijn benoeming. Graag wil ik vanuit mijn ervaring en expertise in de zorg bijdragen aan de verdere ontwikkeling van FBZ als collectief. De leden van de aangesloten (beroeps)verenigingen zijn automatisch verzekerd van de inzet van FBZ om hun positie als professional te versterken. Omdat de verenigingen hun leden vakinhoudelijk ondersteunen en FBZ zich richt op de randvoorwaarden vormen we samen een sterke schakel. Beide activiteiten zijn belangrijk voor zorgprofessionals om hun werk goed kunnen doen.

In die gezamenlijkheid liggen er mooie nieuwe kansen voor FBZ. Denk aan het leveren van meerwaarde op het gebied van vitaliteit, werkvoldoening of sterkere regie op de arbeidsmarktpositie van zorgprofessionals.

Nieuwsgierig? In haar vlog vertelt Milena meer.

Achtergrond

Milena Babovic is directeur van NAPA, de beroepsvereniging voor physician assistants (PA’s). NAPA is sinds 2013 aangesloten bij FBZ. De physician assistant is een relatief jong beroep, maar ze hebben al een plek verworven en werken op steeds meer plekken in de zorg.

Eerder was Milena beleidsadviseur en bestuurssecretaris van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG (2008-2014), en directeur/bestuurder van het Registerplein, het beroeps- en kwaliteitsregister voor professionals in het sociale domein (2014-2017).

×Close search
Zoeken