skip to Main Content

Generieke regeling voor pensioen na 45 jaar lastig uitvoerbaar

Pensioen

Volgens het kabinet bereikt een generieke en publiek gefinancierde dienstjarenregeling voor vervroegde uittreding niet het gewenste doel, is dit lastig uitvoerbaar en juridisch kwetsbaar.

Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. Daarover is een aantal afspraken gemaakt, onder meer de aow-leeftijd die minder snel omhoog gaat en afspraken over verlofsparen, duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Verder is onderzocht of het mogelijk is het moment van uittreden onder voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren.

Resultaten

Onderzoek toont aan dat een regeling voor een pensioen na 45 dienstjaren niet de doelgroep bereikt waarvoor het is bedoeld, geen oplossing is voor zware beroepen en technisch heel ingewikkeld is. Zo is van de meeste werknemers geen goed overzicht van het aantal dienstjaren omdat er geen aanleiding was dit centraal goed bij te houden. Ook voor werknemers was er geen reden hun gegevens langer te bewaren dan bijvoorbeeld voor de belastingaangifte nodig was. Zo kunnen werkenden worden gemist die juist tot de doelgroep behoren. Een dienstjarenregeling kan ook leiden tot ongewenst verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen. Vaak hebben vrouwen minder dienstjaren doordat ze een tijd niet werken en vaker in deeltijd werken.

Aanknopingspunten

Het kabinet hecht sterk aan het belang van de afspraak dat iedereen gezond moet kunnen werken tot aan het pensioen, maar dat is geen eenvoudig vraagstuk. De inzichten en uitkomsten van het onderzoek naar een dienstjarenregeling bieden een goede basis voor het volgende kabinet om met sociale partners in gesprek te blijven.

Cao-afspraken

Overigens kunnen in een cao wel afspraken over dit onderwerp worden gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld cao-partijen in de VVT en gehandicaptenzorg met regelingen aan de slag voor pensioen na 45 dienstjaren .

Meer weten

Bekijk het eindrapport en de kamerbrief met de reactie van het kabinet.

 

×Close search
Zoeken